Egy tanács a Život magazinból (1980 körül)

Írta: Queer Memory — 26.3. 2021 — Megosztás Facebookon / Link másolása

KÉRDÉS: A nővérem több mint egy éve férjhez ment, ám az esküvő után kiderült, hogy a férje homoszexuális. Viselkedésével arra kényszerítette a nővéremet, hogy elköltözzön tőle, és válási kérelmet nyújtson be. A bíró megállapította, hogy ez igen ritka eset, és megtagadta a válás kimondását. A nővérem fellebbezett, mert meggyőződése, hogy férjével való viszonya nem javulhat. Igaza volt a bírónak, hogy nem engedélyezte a válást?
Jelige: „Ritka eset”

VÁLASZ: A szocialista társadalom a házasságra úgy tekint, mint férfi és nő tartós, harmonikus közösségére. Ezért a válás különleges intézkedés, amelyet csak olyan esetekben alkalmazunk, ahol nincs más megoldás. Ilyenkor a bíróságnak jogában áll felbontani a házasságot, természetesen csak akkor, ha a bemutatott bizonyítékok meggyőzően igazolják, hogy a házasfelek viszonya hosszú távon súlyosan megromlott (a házastársak közötti rövid konfliktusok nem adnak megfelelő alapot a válásra). A bíróság köteles megvizsgálni azokat az okokat, amelyek a házasság megromlásához vezettek, és jogosult egyik vagy mindkét házastárs erkölcstelen viselkedését elítélni. Az Ön által említett esetben a kerületi bíróság minden bizonnyal megvizsgálta, hogy a házasság hosszú távon súlyosan megromlott-e, és hogy ennek az állapotnak az egyik fél homoszexualitása volt-e az oka.

Ha a bíróság elutasította a válási kérelmet, ennek okát bizonyára megmagyarázta az ítéletben. Mivel az Ön nővére nem értett egyet a bíróság döntésével, érthető, hogy fellebbezett a fellebbviteli bírósághoz, amely végleges döntést hoz majd az ügyben. Nem tartjuk valószínűnek, hogy a bíróság azért utasította el a keresetet, mert „még nem találkozott ilyen esettel”, bár elképzelhető, hogy ez a tárgyalás során elhangzott. A döntő szempont azonban az ítélet, amely megadja az okait is, hogy a bíróság miért jutott erre a döntésre. Nem ismerjük az ítéletet, de elképzelhető, hogy az Ön nővére nem tudta bizonyítani az álláspontját, vagy egyéb okok is felmerültek.
Ha az Ön tudomására jutott, hogy sógorának azonos nemű személlyel volt szexuális kapcsolata, és ezt Ön bizonyítani is tudja, ez bűncselekménynek minősülhet a Büntető Törvénykönyv 244. cikke értelmében. Ebben az esetben javasolt a kerületi ügyészt erről értesíteni.

Írta: Queer Memory
Megjelent: 26.3. 2021

További olvasmányok

loading:
love
loading:
love
2 min
i am some track description